คำถามที่พบบ่อย

กฏการตั้งชื่อเครื่องสำอางเป็นอย่างไร?


 • ควรตั้งชื่อที่ไม่มีความหมายในภาษาอังกฤษ และสื่อไปในทางความสวยงามที่เป็นเครื่องสำอาง
 • ต้องไม่ตั้งชื่อไปในทำนองโอ้อวด ไม่สุภาพ หรือ อาจทำให้เข้าใจผิดจากความจริง
 • ต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
 • ต้องไม่ใช้ชื่อที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย หรือส่อไปในทางทำลายคุณค่าทางภาษาไทย
ยกตัวอย่าง ชื่อที่ไม่ผ่านในการตั้งชื่อเครื่องสำอาง
 1. Judo (จูโด้) เหตุผล อาจทำให้เข้าใจผิดในการอ่านได้ และจูงใจไปในทางเพศ
 2. Hair growth (แฮร์ โกล) แปลว่า ทำให้เส้นผมเติบโต ซึ่งเครื่องสำอางไม่เข้าข่ายทำให้เส้นผมงอกได้ เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำว่า ไม่ให้มีคำว่า growth นั้นเอง
 3. Varicose veins (เวรีคอส เวนส์) แปลว่าเส้นเลือดขอด ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นเครื่องสำอาง จะเข้าข่ายเป็นยาลดเส้นเลือดขอด
 4. ยาหม่อง ไม่เข้าข่ายเป็นเครื่องสำอาง เข้าข่ายเป็นยา
 5. Banana (บานาน่า) เป็นชื่อที่สื่อเป็นอาหารไม่ได้สื่อเป็นเครื่องสำอาง
การชำระเงินเป็นอย่างไร?


การสั่งผลิตสินค้าแบ่งการชำระเงินเป็น 2 งวด งวดที่ 1 ชำระเงินก่อนผลิตสินค้า 50% งวดที่ 2 ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนส่งสินค้า 50%
ข้อมูลการพัฒนาสูตรและการแกะสูตรเป็นอย่างไร?


 • ในการจ้างพัฒนาสูตรและการแกะสูตร สูตรนั้น ๆ จะเป็นของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจะไม่นำสูตรที่พัฒนาหรือแกะสูตรไปขายให้กับลูกค้าท่านอื่น ๆ
 • กรณีที่สูตรมีความคล้ายกัน แต่จะต่างกันในเรื่องสารที่ใส่ลงไป หรือสีหรือกลิ่น จะถือว่าเป็นสูตรใหม่โดยอัตโนมัติ
เกี่ยวกับสิทธิ์ในสินค้าที่ลูกค้าจ้างผลิตเป็นอย่างไร?


 • สินค้าใดที่ลูกค้าจ้างผลิตขึ้นมา จะเป็นสูตรที่แกะหรือเป็นสูตรของบริษัท จะถือว่าเป็นของบริษัทผู้ผลิต แต่ไม่สามารถขายหรือให้ผู้อื่นขายได้ ตามสัญญาการผลิต
 • สินค้าใดที่ลูกค้าจ้างผลิตขึ้นมา จะเป็นสูตรที่แกะหรือเป็นสูตรของบริษัท ผู้ว่าจ้างผลิตมีสิทธิ์ขาย จำหน่าย ทำการตลาดและโฆษณาได้เพียงผู้เดียวเท่านั้น
ทำสัญญาการผลิตสินค้าเมื่อใด?


ทำสัญญาก่อนการวางมัดจำ โดยบริษัทจะส่งร่างสัญญาให้ลูกค้าทำการทบทวนการการลงนามก่อนทำสัญญาตัวจริง